Category Archives: Updates

  • 0

Een warm bad!

Category : Updates

« Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons »

Toen St. Paulus schipbreuk had geleden, en met de gehele bemanning gestrand was op Malta, werden zij door de lokale bevolking allervriendelijkst ontvangen en gastvrij onthaald. (Hand. 28 WV)

Elke vergelijking gaat mank, maar de ‘buitengewone vriendelijkheid’ (une bienveillance peu commune, zegt de Franse vertaling – weinig gewoon) die Maudy en ik mochten ervaren tijdens ons kort verblijf in Nederland, was zeker vergelijkbaar met die van de mensen op Malta.

En dit is één van de vele, bijzondere kenmerken van de gemeente PKN De Ark uit Maarssenbroek. Een knipoog, een schoudertikje, een woord van welkom, uitnodiging voor koffie of eten, verblijf in één van de vele huizen en een kwinkslag hier en daar: de lijst is oneindig. We hebben genoten!

Daarvoor op deze plaats allen hartelijk bedankt voor uw warmte en medeleven op onze enerverende reis door zendingsland. Uw blijvende gebeden en support hebben ons gesteund en zullen dat blijven doen.

Zowel hier als ver weg, zijn er vele dingen die onze aandacht behoeven, ziekte en zorg, droogte, bosbranden, klimaatverschuiving en intermenselijke relaties; het is verre van een volmaakte wereld. Maar zoals de Psalmist terecht zegt: « In uw voorhoven is mij een dag meer toch dan duizend dagen. » (Ps. 84, 11 WV).

Met andere woorden, Gods aanwezigheid in ons leven is het hoogste goed. Die aanwezigheid (Hebr.: ’shekina’) bidden wij u allen van harte toe.

Met lieve groet,
Jacques & Maudy


  • -

De hulp

Category : Updates

Cambodja is nogal een stoffig land. Dat geldt voor de stad en het platteland alleen de oorzaken zijn verschillend. In de stad is het vooral het fijnstof (bandenslijpsel, roet, uitlaatgassen, bouwstof, industrieresidu etc.); op het platteland is het vooral rood zand en steenstof dat voor stoffige straten en huizen zorgt.

Zonder hulp, blijf je bezig. Veel huizen hebben plavuizen op de grond, vanwege de warmte blijft het dan relatief koel, maar het stofgruis is overal aanwezig. Onze hulp in de huishouding is Chanty, een alleenstaande moeder van drie kinderen die verschillende huizen van onder andere expats schoonhoudt. In haar geval is dat een vrijwel volledige weektaak. Bij elkaar opgeteld zorgt dit werk voor een alleszins redelijk inkomen, zodat de kinderen ook naar school kunnen. Daar leren zij van alles, maar bijvoorbeeld ook Engels. Dat is belangrijk voor de toekomst van de kinderen en indirect voor die van de ouder(s). Chanty is een minzame, duidelijk sprekende Cambodjaanse, die met veel liefde en zorg wekelijks het huis en soms ook de was doet. Koken doet zij niet, terwijl dit vaak gebruikelijk is. Wij vinden het echter helemaal prima. In de nabij gelegen wijk zijn restaurantjes genoeg waar je voor een paar dollar uitstekend en gezond eet. Zo dragen we ook bij aan de lokale economie.

Mede door uw giften, kunnen we Chanty aan werk houden. Onlangs hebben we als opdrachtgevers de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we haar bijdrage wat konden verhogen, zodat ze kan sparen voor pensioen en om haar werkweek in te korten. Dat is gelukt. Tot voor kort werkte ze ook de zaterdag nog, maar door te schuiven in de planning en deze in te dikken, kon ze nu de zaterdag vrij laten met behoud van inkomsten. Dat is een belangrijke stap voorwaarts, temeer omdat ze dan vaker bij de kinderen kan zijn en hen kan helpen bij huiswerk en dergelijke.

Cambodja heeft maar liefst 28 vrije dagen in het jaar, die allemaal samenhangen met nationale feesten. Het is gebruikelijk dat expats de bedienden gedurende die dagen gewoon doorbetalen en ook de regering heeft dit jaar voor het eerst een kleine toelage gegeven aan overheidsdienaren om de feestdagen gepast te kunnen vieren.

Hoewel de achterstand met het rijke Westen nog groot is, zijn dit tekenen van herstel. Daarbij moeten we niet vergeten dat sinds het einde van de burgeroorlog (1998), Cambodja een enorme economische sprong heeft gemaakt. In amper 21 jaar is het land grotendeels herbouwd. Dat is een knappe prestatie voor een voorheen verscheurd land. Hoewel er nog veel moet gebeuren, zegent God dit land rijkelijk met vooral een grote vruchtbaarheid. In tegenstelling tot naburige landen, is de grond hier niet of amper vervuild met (de resten van) Agent Orange (een goedje waarmee de USA tijdens de Vietnam oorlog bossen ontbladerde, zodat zij de vijand – de Vietcong – konden ontdekken en bestrijden) en pesticiden. Dat maakt de Cambodjaanse landbouwproducten van een ongekend hoge kwaliteit. Samen met de nodige hygiëne en een goede marketing, liggen er nationaal en internationaal enorme kansen.

En zo zijn we allemaal op alle fronten bezig een steentje bij te dragen. Het is belangrijk dit te zien; het eigen steentje is vaak zo klein dat je gemakkelijk ontmoedigd kan raken, maar bij elkaar opgeteld maken al die steentjes het grote verschil.

We danken u hartelijk voor uw bijdrage voor Chanty, haar kinderen door haar werk te ondersteunen. En wij kunnen ons op onze eigenlijke taak concentreren.

Mede namens Chanty en haar scheetjes van kinderen: Hartelijk dank!

 


  • -

Waar zouden we zijn zonder..

Category : Updates

..TFT!

Mijn op één na oudste broer vroeg laatst wat een ‘TFT’ is. Goede vraag natuurlijk want, zoals in elk wereldje, doet vakjargon snel zijn intrede en dat is leuk maar vaak alleen vanzelfsprekend voor insiders.

TFT staat voor Thuis Front Team en is, zoals het woord zegt, een groepje mensen dat in Nederland een achterban vormt, die allerlei praktische zaken regelt in de periode dat wij weg zijn. Misschien nog wel belangrijker is de morele en gebedssupport die zij bieden. Leven in een vreemd land, met een totaal andere cultuur, in de Tropen, aan de andere kant van de wereld lijkt idyllisch maar kent zo zijn eigen uitdagingen. En dan is het heerlijk te weten én te merken dat een betrokken en enthousiast team van warmhartige mensen je draagt.

Laatst had PKN De Ark haar startzondag om het nieuw, kerkelijk seizoen af te trappen. De TFT heeft toen de gemeente een update gegeven van de stand van zaken in Cambodja én van de voorgangers en een groot aantal gemeenteleden leuke filmpjes opgenomen, met daarin een persoonlijke groet en via WhatsApp aan ons toegestuurd. Zelfs één met een mooie orgelopname, gespeeld door een vd vaste organisten. Dat is een warme douche!

Vanaf deze plek allen hartelijk bedankt voor dit originele ‘meeleef-cadeau!’ We hebben er van genoten.

Even voorstellen..?

Dit zijn onze lieve vrienden van de TFT, in alfabetische volgorde. Zij hebben zelf een stukje geschreven om zich voor te stellen. Om privacy redenen zijn alleen de voornamen genoemd.

Anja

‘Ik ben Anja, 49 jaar en getrouwd met Marcel. We hebben 3 kinderen te weten Serena, Bente en Stijn. Ik ben verpleegkundige in het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht. Ik ken Jacques en Maudy via de kring vanuit PKN De Ark. Ik heb daar gehoord van hun plannen om in Cambodja te gaan werken en te gaan getuigen over het woord van God. Ik vind Jacques en Maudy erg fijne mensen met een enorm mooie missie. En vind het daarom ook leuk om hen in teamverband op allerlei gebied te ondersteunen.’

Ellen

‘Ik ben Ellen, ben 53 jaar jong, getrouwd en heb 4 prachtige zonen. In PKN De Ark vind ik een thuis, en daar heb ik Jacques en Maudy leren kennen. Ik zit in deze TFT groep omdat ik het ongelooflijk dapper vindt dat Jacques en Maudy deze stap gewaagd hebben. Hiermee kan ik een heel klein steentje bijdragen aan hun geweldige roeping.’

Gijs en Corrie

‘Wij zijn Corrie en Gijs. We zijn bevriend geraakt met Jacques en Maudy via PKN De Ark en de bijbelkring, en zijn op die manier ook bij het TFT gekomen. We wonen in Maarssenbroek.’

Jesca

‘Ik ben Jesca. Ik werkte als postbezorger toen een poststuk van CAMA Zending (de zendingsorganisatie van Jacques & Maudy, red.) mijn aandacht trok en ik werd aangetrokken door hun slogan “onder elk volk een gemeente.” Ik maakte er een foto van en ging thuis eens op internet verder zoeken. Want de gave der tranen die ik had ontvangen van God – empathie – daar kon Hij toch zeker wel meer mee dan enkel tranen over mijn wangen laten rollen? Natuurlijk! Maar niet door zending over de grens. De zondag nadat ik begreep dat dit niet het werk was waartoe God mij had geroepen kwam de oproep in PKN De Ark voor het Thuisfront team van Jacques en Maudy. Ik twijfelde geen moment: mijn zending was thuis in eigen land!’

Matthias en Annelies

‘Wij zijn Matthias en Annelies en de dankbare ouders van 2 dochters Elianne en Noëlle. In het dagelijks leven hulpverlener en verpleegkundige. Jacques en Maudy hebben een bijzonder plekje in ons hart en God heeft ons duidelijk gemaakt dat Hij ons kan gebruiken binnen de TFT met onze talenten en de liefde voor Zijn Woord. We doen dit dus ook met heel veel plezier en liefde!’

______________________________

U ziet, beter kunnen we niet treffen, toch? Wat zijn we dankbaar voor hen en hun bijdrage! 🙂


  • -

De kinderen in Cambodja

Category : Updates

De maand augustus hebben de kinderen hun vakantie gecombineerd met een bezoekje aan ons in Phnom Penh. Drie weken lang hebben zij ‘ge-backpacked’ in Cambodja, van Krachiè, via Siem Reab en Battambang naar Ko Rong Island, waarna wij elkaar de laatste week van hun vakantie in Kampot toffen. Kampot is bekend van de peperplantages, waar u hier enkele foto’s van ziet. Kampot ligt overigens niet ver van de kust en op een dag zijn we samen met de bus op en neer geweest naar Kep, aan vissersplaatsje aan de Golf van Thailand. Kep is in Cambodja weer bekend van de krabben, langoustines en kreeften.

Het was een heerlijke, gezellige tijd samen na zoveel maanden elkaar niet in levende lijve te hebben gezien. Na een veilige terugvlucht via Singapore en Helsinki, zijn ze beiden begin september weer aan de slag gegaan met werk en stage.

Matthijs heeft op Ko Rong eiland nog even de gelegenheid te baat genomen zijn PADI-duikdiploma te halen en mag nu overal ter wereld duiken, samen met een duikmaatje. Hieronder nog een handjevol foto’s van onze reis.

De laatste foto is een afbeelding van het beroemde Cambodjaanse gerecht ‘Amok,’ een gele vis- of kipcurry in bananenblad gewikkeld en geserveerd met witte rijst.

Ook een keer zelf Amok (nee, geen ruzie!) maken?

Kijk dan op: https://www.youtube.com/watch?v=O-yfN7aoZJg

Eet smakelijk! 🙂


  • -

Alle giftgevers bedankt!

Category : Updates

In de gevallen waar dit mogelijk is – sinds kort geven banken geen persoonlijke gegevens meer vrij van giftgevers – bedanken wij het liefst alle giftgevers persoonlijk. Dit bericht is voor al degenen bij wie dit niet mogelijk is.

Daarom: allen die financieel bijdragen aan onze missie in Cambodja, heel hartelijk bedankt! Wij stellen jullie hulp, ondersteuning, gebed en morele support zeer op prijs.

Een deel van het budget gaat op aan steun aan een Cambodjaanse, alleenstaande vrouw met drie kinderen, die bij ons in de huishouding werkt (Khmer: neak chouyy), een deel aan giften aan de plaatselijke kerk, de veldactiviteiten en er is een deel bestemd voor de allerarmsten in de straat.

Was u maar hier“, denken we wel eens… het is zo mooi en bemoedigend om te zien wat je met ‘alle-beetjes-helpen’, kunt doen. Die blije en vooral verraste gezichten vergeet je nooit meer. Ondanks de grote verschillen tussen arm en rijk en de verbluffende economische groei, blijft Cambodja een van de armste landen in ZO Azië.

Dus, bedankt lieve mensen! Uw hemels tegoed groeit… de beste investering ooit! (Fil. 4, 17 WV).

Jacques & Maudy

 

 


  • -

Anlong Veng

Category : Updates

Na de eerste drie maanden taalstudie is het de bedoeling enkele ‘veldactiviteiten’ (Engels: ‘ministries’) te bezoeken om een beeld te krijgen van wat er in het land gebeurt.

De afgelopen week zijn we naar Anlong Veng district in de Oddar Meanchey provincie geweest. Dit ligt in het uiterste Noord-Westen van Cambodja, tegen de grens met Thailand aan. Nog geen twee jaar geleden zijn hier vuurgevechten geweest tussen de Thai en de Khmer over het exacte verloop van de grens. De kwestie is toen voorgelegd aan de UN en die heeft zich uitgesproken dat de betwiste delen toch echt aan Cambodja toebehoren.

Nu is het bijzondere aan deze streek dat de Khmer Rouge zich hier tot het laatst heeft kunnen handhaven, mede omdat het een berg- en bosachtig terrein is en zij dit op hun duimpje kenden. De bergen zijn beter bekend als de Dangrek Mountains. Lees hier meer over de regio: https://en.wikipedia.org/wiki/Anlong_Veng_District.

Na de val van het regime en het opruimen van de laatste Khmer Rouge bolwerken – Hun Sen verleende amnestie aan de generaals, de zgn. ‘Win-Win’ deal – is er veel veranderd. Vooral geestelijk. Eerst het rovershol van de duivel, nu waait de Geest van God vrijelijk over het gebied. Vele mensen komen achtereen tot geloof, aanvaarden blijmoedig en gretig het Woord en laten geen gelegenheid aan zich voorbijgaan om meer te weten over God en Zijn Woord.

Twee gevallen zijn spraakmakend. De eerste is een drinkeboer die in een van de nabije dorpjes met zijn maten drinkgelagen aanrichtte, zich laatdunkend uitliet over anderen en agressief gedrag vertoonde. God greep hem in zijn kraag en na 18 jaar drank, was hij alcoholvrij. Omdat hij de informeel groepsleider was maar weigerde nog langer mee te drinken, werden zijn maten nieuwsgierig, mede omdat hij toch ineens wel heel erg anders was. Nadat hij hen in nuchtere toestand had uitgelegd wat er was gebeurd, kwamen zes van zijn maten tot geloof en zwoeren hun oude leven af.

De tweede gaat over een man die zijn dorp terroriseerde, zijn vrouw sloeg en met zijn ‘mechanische koe’ (een soort lange tractor) gewoon over mensen heen reed. Ook hij hoorde op bijzondere wijze van het evangelie en kwam tot het inzicht dat het toch wel anders moest in zijn leven. Zijn ommekeer (of eigenlijk: terugkeer naar God), ging spoorslags en was zo radicaal dat praktisch het hele dorp vragen ging stellen. Op zijn uitleg, namen velen het goede nieuws aan en zo ontstond een dorpsgemeenschap die nu regelmatig bij elkaar komen om samen te zingen, te bidden en de Bijbel te bestuderen.

De meeste mensen in deze regio zijn boeren of landarbeiders of plantagewerkers. Er heeft helaas veel ontbossing plaatsgevonden; een grijs gebied waar nog het nodige aan onderwijs over goed bosbeheer moet plaatsvinden. Het leven is er eenvoudig, prikkelarm en relatief koel. De grond is rood van kleur, en als het flink geregend heeft, veranderen de kuilen in de weg in plassen ‘rood water.’ Het contrast met Phnom Penh had niet groter kunnen zijn. We voelden ons er thuis. Zelden hebben we zo’n blijdschap in het geloof gezien. Mensen komen graag samen, nemen plaats op houten planken, laten hun slippers bij de ingang, en zitten voor uren bij elkaar. Na zang, gebed en lezing doet een van de medewerkers de preek, die vooral interactief is. Er wordt met instemming gebromd, geklapt, er worden vragen gesteld of men roept luidkeels ‘amen.’ Na de collecte, is er gebed voor de zieken en de bedroefden. Ziekenhuizen, artsenposten en psychologen zijn hier niet aanwezig. Mensen zijn dus direct aangewezen op Gods hulp. En die komt! Hier komt Jesaja 61 tot leven: dit is kerk! Wie weet, komen we hier nog weer terug…

Na de dienst wordt er samen gegeten, en gaat iedereen weer naar zijn of haar eigen (houten) huis op palen.

Met pijn in het hart reisden we weer af en kwamen via Siem Reab weer terug in Phnom Penh. Lisanne en Matthijs hadden een goede tip om te overnachten in Siem Reab en dat was niet overdreven. Eerder al hadden zij er met veel plezier overnacht.

 


  • -

  • 2

Een eerste maand in Cambodja

Category : Updates

Op maandag 22 april 2019 arriveerden wij in Cambodja en werden daar opgepikt van het vliegveld van Phnom Penh door de directeuren van C&MA Cambodia, David & Chris.

Onderdeel van het inburgeringsprogramma is een verblijf van een maand bij een Cambodjaanse familie. Normaliter betekent dit dat er weinig te begrijpen valt wegens het taalverschil, maar wij hadden mazzel, aangezien onze gastheer Mr. BIN (70), in de tijd voor de Khmer Rouge acht jaar in de DDR had gewoond en daar zijn PhD in muziek (compositie) had gehaald. Hij sprak dus vloeiend Duits, nog een beetje Frans en goed Engels. Bij zijn terugkeer viel hij in de handen van de Khmer Rouge en vluchtte voor zijn leven naar het platteland. Na de verschrikkingen, kwam hij in aanraking met een oom en landgenoot die hem van Jezus vertelde. ‘Nu is er hoop,’ was zijn gedachte en verruilde zijn oude leven voor een nieuw en is nu voorganger in de plaatselijke C&MA (New Jerusalem Church) gemeente.

Een ander bijzonder voorval was onze ontmoeting met de voormalige body-guard van Pol Pot, mank en halfblind, nu voorganger van een plaatselijke C&MA gemeente en voor C&MA de toezichthouder voor de activiteiten in de noord-westelijke gebieden.

Op 20 mei jl. verhuisden wij naar ons eigen appartement in een ander district in de hoofdstad. Het was een heerlijke tijd bij de BIN familie. Onze gastvrouw was een ‘meester in de keuken’ en zorgde dat wij in deze transitie periode voorzien werden van alles wat gezond (en vooral Khmer) was. Curries; amok; prahok; Khmer soep; veel, heel veel groenten (w.o. het geneeskrachtige Moringa), exotisch fruit uit eigen tuin en natuurlijk rijst. Veel gerechten kenden wij natuurlijk al van onze andere Khmer meesterkok in Nederland (Oss), Sina SIM.

Na de eerste week zijn we gestart met de taalschool (KLA, Phnom Penh Thmey, Chouk Meang Market), vijf ochtenden van ieder vier uur in de week. Dan naar huis, lunchen, slapen en huiswerk. Momenteel (22 mei 2019) zijn we aangeland bij het Khmer alfabet, het grootste ter wereld met ca. 100 karakters (zie elders op deze site). Het Khmer is zeer rijk aan klanken, hoewel geen tonentaal, en kent geen grammatica in de zin van vervoegingen. Zet er ‘gisteren’ voor en klaar. Zelfs dit alfabet begint langzaam bekend terrein te worden, al konden we ons dit aanvankelijk totaal niet voorstellen…

De warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is pittig; het is warmer dan andere jaren, aldus de Cambodjanen vooral door de effecten van El Niño. Het regenseizoen start binnenkort en loopt van half mei tot medio september. Dat biedt soelaas voor de temperatuur, niet voor de muggen…

Bijgaand een doorkijkje in het apartement. ‘Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden?’ (naar Confucius).

Meer informatie volgt binnenkort in de Nieuwsbrief van Laposta.