Vensters

 • 0

Vensters

Category : Updates

In de Gouden Eeuw, die Nederland meemaakte (17e eeuw), ontwikkelde zich een bijzondere schilderkunst die later als typisch ‘Hollands’ werd aangemerkt. Eén van de ontwikkelingen in de schilderkunst van toen waren de zogenaamde ‘gevensterde doorkijkjes’ in het leven van alledag van de toen gevormde nieuwe bovenlaag, de beter gesitueerde middenklasse.

Exponenten van deze venster technieken waren Johannes Vermeer, Gerard ter Borch en Pieter de Hooch (denk aan de binnenplaats van een huis in Delft, 1658), maar ook Pieter Saenredam (St. Bavokerk in Haarlem, 1636 – zie foto National Gallery).

Het leuke van deze techniek is dat door één of meerdere vensters (of deuren), je een heel aardig doorkijkje krijgt in het leven van toen. Mensen die lezen, musiceren, wijn of thee drinken, kinderen en honden die op straat spelen enzovoort. Je bevind je als het ware in de ene (eerste) ruimte en kijkt van daaruit naar de volgende.

De metafoor naar ons leven hier past naadloos. Ons zijn hier in Cambodja is een venster dat zo langzamerhand uitzicht gaat bieden op een groter geheel. We beleven een doorkijkje naar een horizon daarachter. Steeds duidelijker worden de contouren van onze nieuwe bediening die landenoverstijgend zal zijn. En ook wat het niet zal worden. Om daarmee te beginnen:

  1. Evangelisatie & gemeentestichting;
  2. Business as mission (BAM)/ business with a mission (BWAM);
  3. Pedagogisch-sociale hulpverlening;
  4. in Cambodja.

Evangelisatie & gemeentestichting

De redenen zijn dat wij geen van beiden (pionier-)evangelisten zijn, geen theologen noch kerkstichters en niet binnen afzienbare tijd in staat zijn deze moeilijke taal zodanig te beheersen dat we een geloofsgesprek kunnen hebben met boeddhistisch/ animistische Cambodjanen. Hadden we dat niet eerder kunnen bedenken? “Hadden ligt op het kerkhof,” zei mijn moeder altijd en als je blijft zitten waar je zit, leer je nooit iets. “Wie nooit van mening is veranderd, heeft nooit iets geleerd,” was vroeger de slogan van het NRC.

Cambodja als zendingsveld heeft behoefte aan bovengeschetst profiel, dat wij niet zijn. Dit ontdek je alleen als je er doorheen gaat, hier leeft en de dingen goed volgt.

Business

BAM. Veel BAM op het zendingsveld zijn kleinschalige initiatieven, eventueel gefinancierd met micro-kredieten, de zgn. ‘startups.’ Dit zijn bedrijven in het prille begin van hun bestaan en oprichting en deze vorm vergt een geheel eigen aanpak en benadering, wat niet mijn (Jacques) expertisegebied is. Mijn ervaring ligt in MKB en grootbedrijf, gericht op consulting in organisatieverandering. Bovendien is veel business context-gerelateerd, denk aan wet- en regelgeving maar ook marketing en reclame die heel specifiek zijn voor een bepaalde lokale markt. In Nederland ken ik die context als de broekzak, in Cambodja totaal niet. Het gaat niet alleen om de landstaal, maar ook de zgn. ‘verkooptaal.’ Veel voorbeelden uit de westerse context komen hier niet over.

De Nederlandse context bewijst dat we kritisch moeten zijn op heel veel tijd, geld en effort steken in start-ups. Slechts één op de tien start-ups groeit uit tot een (internationaal) succesvol bedrijf (Bron: FD), waar 25 of meer mensen werken. De rest blijft een kleine onderneming of verdwijnt binnen vijf jaar. In Nederland beginnen jaarlijks 200 bedrijven die kunnen worden aangemerkt als een start-up.  Vaak zijn dit soort bedrijven werkzaam in de technologiesector. Maar om aangemerkt te kunnen worden als een echte start-up moet volgens de onderzoekers van ING Economisch Bureau worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet het bedrijf de mogelijkheid hebben makkelijk te kunnen groeien, moet het binnen vijf jaar na oprichting een succes hebben, makkelijk internationaal uit te rollen zijn én moet het bedrijf gefinancierd zijn met risicodragend kapitaal. Door COVID-19 is er beduidend minder risico-dragend kapitaal voorhanden. Dit weet ik omdat ik betrokken ben bij twee crowdfundingplatforms (Collin & KoM). Bij andere mission agencies heb ik vele initiatieven zien sneuvelen, ook hier in Cambodja. Het zijn de enkelingen die overleven. En die succesverhalen worden dan vaak aangehaald en herhaald. Terwijl statistisch het de minderheid is die succes heeft. Beide contexten bewijzen de matige effectiviteit van deze aanpak. Vorig jaar verscheen in de (zelfs Nederlandse) pers dat veel Cambodjaanse banken en micro-finance instellingen op omvallen stonden, vanwege de vele slechte uitstaande micro-leningen en dit was nog van voor de COVID-19 crisis. De situatie is sindsdien alleen maar verslechterd.

Bovendien ervaren vele BAM ondernemers dat het lastig is om bedrijf en zending te combineren, óf omdat ze geen kaas hebben gegeten van bedrijfskunde, óf omdat ze als ondernemer geen kaas hebben gegeten van missie. Dit schisma blijkt lastig te doorbreken te zijn, getuige de vele discussies hierover op fora. Het sluit aan op de uitkomsten van het diepgaande onderzoek dat ik op de Erasmus universiteit (2010-2012) mocht doen naar de oorzaak van het falen van meer dan de helft van de ondernemingen in de tijd. Bijna 50% had te maken met fraude, de andere helft – mijn onderzoek – met gebrekkig ondernemerschap, onverstand, onkunde en zelfoverschatting.

BWAM (bedrijven met een zendingsmissie – zie Bill JOB, oprichter van Meixia Arts in China: https://www.youtube.com/watch?v=Hn13WvKhdHA) vergt ondernemerschap in de pure zin des woords en zo’n ondernemer ben ik niet. Meixia is een voorbeeld van relatief zeldzaam succesverhaal en wordt in BAM kringen dan ook vaak aangehaald.

Sociaal-pedagogische hulpverlening

Mede door COVID-19 en de eerdergenoemde context, zijn er momenteel geen aanknopingspunten voor een vorm van sociaal-pedagogische hulpverlening.

En toch…

Maar net zoals de discipelen met hun gewone visserskwaliteiten, later door de HEER werden ingezet om mensen te bereiken met het evangelie, gebruikt de HEER de achterliggende geleerde en door de jaren heen gevormde eigenschappen (In hun geval: vissen. In ons geval: consulting & sociaal-pedagogiek), om hen te ondersteunen die wél in rechtstreekse zin het evangelie brengen aan de verschillende volken. We noemen dit membercare.

In Cambodja is dit “niet nodig” (citaat C&MA en CAMA Zending), de nadruk binnen deze organisatie ligt op het rechtstreeks bereiken van de onbereikte volken en onder hen kerken te stichten. Zie ook eerdere blogs. Dat is uiteraard prima, maar het betekent voor ons zoeken naar een ander kader. Daar hebben we al wat ideeën over, die zich bewegen tussen helemaal zelfstandig als ene uiterste, of opgaan onder de paraplu van een internationale membercare organisatie als andere uiterste. Ook zullen we ons beraden op andere delen van de wereld. We hebben van her en der al wat verzoeken gekregen en deze wegen we allemaal mee in het grotere plaatje.

Visie op hierna

De komende ervaringen onder andere op Elim, vormen een integraal onderdeel van de nieuwe bediening en zien we als een versterking daarvan. Wat houdt die bediening dan wel in? Hier alvast enkele aspecten, zover we die nu weten.

  1. Membercare – wat zoveel wil zeggen als ondersteuning en begeleiding van hen die het evangelie brengen;
  2. Onderwijs uit Gods Woord ter versterking van vooral kleine kerken, wereldwijd die weinig tot geen toegang hebben tot allerlei bronnen van kennis, informatie etc.;

Beiden met ‘sustainability’ als doel, ofwel behoud en duurzaamheid van relaties (verticaal en horizontaal), werk en bediening om uitval te voorkomen. De nadruk ligt dan ook op preventie en het missionair maken van kleine kerken.

Ons enthousiasme komt vooral voort uit het feit dat vanuit dit venster hier in Cambodja God ons zicht geeft op een bediening die nauw aansluit op wie we zijn en wat we meebrengen en dat is in de kern: onderwijzen, helpen en coachen in teams. ‘Team, teaching, coaching & care’ in het Engels. Met alle gaven, kennis, ervaring en talenten die we hebben.

Membercare is een breed vakgebied en nog tamelijk nieuw, bevat vele aspecten en afbakening (scope) is dan ook belangrijk. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. Dit is één van de redenen waarom we na de maandcursus over membercare (met 850 aanmeldingen!), nu de jaarcursus (540 aanmeldingen) volgen. De gratis maandcursus wordt momenteel door Harry HOFFMANN herhaald en heeft al 4.500 aanmeldingen… Membercare overbodig?

Uw meebidden en -denken wordt op prijs gesteld. Dank u wel.

Jacques


Leave a Reply