Deuren

  • -

Deuren

Category : Artikelen , Updates

In het evangelisch-missionaire wereldje, kom je – net als in elke andere sector – gemeenplaatsen tegen, die een bepaalde betekenis hebben. In de praktijk dienen ze het doel van onderling begrip, maar inhoudelijk kan je er op verschillende manieren tegen aan kijken.

Zo is er een veel gebezigd gezegde: “Hier gaan deuren dicht; daar gaan ze open.” Wat dan zoveel zeggen wil als dat bepaalde dingen, ontwikkelingen of richtingen onmogelijk blijken te zijn of juist dat andere kansen en mogelijkheden zich voordoen.

Een beetje onbewust, gingen wij van huis met het klassieke zendingsmodel (zie eerdere blogs voor uitleg) in gedachten, net als de idee om ieder vanuit ons vakgebied in Cambodja actief te kunnen zijn in ‘business-as-mission’ en sociaal-pedagogisch werk. Voor ieder van die drie werkvelden geldt dat de deuren daarvan zich sluiten, zoals bedoeld in bovengenoemde betekenis. Voor het klassieke zendingsmodel-model is een taalbeheersing noodzakelijk, welke ons – op onze leeftijd – jaren en jaren gaat kosten. Verder is onder andere door COVID-19 en andere redenen ‘business-as-mission’ geen optie, en sociaal-pedagogisch werk is om dezelfde redenen niet mogelijk. Jammer? Ja en nee. Het is omschakelen. Maar we krijgen in de gaten dat er iets veel beters voor in de plaats komt.

Ook voor de achterban is het omschakelen. Is dat vreemd? Ja en nee. Wanneer je in het bedrijfsleven of de overheid in een baan stapt, weet je eigenlijk dat dit niet voor altijd zal zijn. Die tijden zijn voorbij. Je ontwikkelt je door studie en ervaring, ontdekt verschillende kanten van het werkzame leven door meerdere banen of je beweegt je in een nieuwe richting. Vinden we heel normaal. Toch? Maar als je de zending instapt, schijnt dat niet zo normaal te zijn: “Je wist het toch zeker? Je bent hier (…) toch voor geroepen? Dit was toch het land van bestemming?”

We reageren hier kennelijk anders op veranderingen. Wij ook. Maar voor ons is vast komen te staan dat we tot pensionering in dienst van deze Ene Werkgever willen blijven, op de plekken die Hij wijst. Ongeacht de richting. Niet de job of de plek zijn leidend, maar Degene die de job ter beschikking stelt en de plaats wijst. En, net als in een groot bedrijf, je door de jaren heen meerdere functies en posities bekleed, gebeurt dat in het Koninkrijk. God Zelf is het vaste punt, niet het werk. Hij geeft momentane bevestigingen die in een groter plaatje passen.

Deuren gaan open en dicht. Er zijn verschillende deuren, met verschillende functies. Zo heb je draaideuren (die tocht tegengaan), Tourniquet-deuren (in 1903 bedacht door de gelijknamige uitvinder), snelloop-deuren, schuifdeuren, industriële deuren, binnen- en buitendeuren, deuren in Georgische of Victoriaanse stijl etc. Een snelloop-deur wordt in supermarkten vaak gebruikt en dient om snel in en uit te lopen. Het is niet per sé een toegangsdeur, zoals Jezus gebruikt in Joh. 10, 9 WV.

St. Petrus gebruikte misschien wel een draaideur en kwam uiteindelijk weer bij Jezus uit. Judas ging nooit door die ene deur en keerde na zijn verraad terug naar zijn oude leven, dat zou leiden tot zijn dood.

Het is in zending niet anders; er zijn deuren die je toegang geven, er zijn deuren waar je door heen en weer kan lopen (verschillende dingen ontdekken) en er zijn schuifdeuren die vrijwel ongemerkt voor je open gaan, als je de sensor nadert (God leidt je ongemerkt in een bepaalde richting), enzovoort. En sommige deuren gaan misschien wel nooit voor je open, zoals bijvoorbeeld de deur van de goudkluis van De Nederlandsche Bank in Amsterdam…

Bediening of land. Of beiden, of een mix. We leerden dit op Cornerstone College for Intercultural Studies, in Beugen. We gingen weg met het idee van land. Dat was goed. Het diende om ons op het spoor te zetten van bediening. Steeds duidelijker wordt het dat we het spoor op gerangeerd worden van ‘membercare.’ Dat is een breed vakgebied, en de kadering hiervan is in volle gang. De kern in het kort:

    1. Membercare met als doel kleine kerken missionair te maken;
    2. Membercare voor (nieuw) zendelingen op het veld;
    3. Preventief;
    4. Internationaal/ Inter-etnisch

Ingrediënten voor wat de methode betreft zijn: het Woord van God, gastvrijheid, eten, begeleiding en samen oplopen, ideeën-generatie en pensionering (met name jonge zendelingen staan hier niet al te vaak bij stil).

Het doel is de zgn. ‘duurzaamheid,’ dat wil zeggen: behoud. Van werker, relaties en werk. Voorkomen dat zendelingen voortijdig afhaken of opbranden. Kerkleden toerusten vanuit het Woord om uit te reiken naar de naaste, in welke zin dan ook.

Het laatste punt uit het rijtje van vier – internationaal/ inter-etnisch – moet gestalte gaan krijgen en daar zijn we ons nu op het oriënteren. De focus op alleen Cambodja vervaagt dus, maar maakt plaats voor een landen-overstijgende. Even wennen? Ja, voor u niet minder dan voor ons. Maar als we bedenken dat het God is die roept en soms een omweg gebruikt om tot het uiteindelijke doel te komen, is de knop snel omgezet.

Wordt vervolgd.

Jacques