‘Even bijpraten?’

  • -

‘Even bijpraten?’

Category : Updates

Hier in Cambodja is alles nog relatief rustig. Op een bevolking van ruim 17 miljoen, zijn er 93 besmette mensen, maar geen doden. Er is geen toestroom naar de ziekenhuizen. Scholen, universiteiten, tempels en kerken zijn wel dicht. Het leven op straat is behoorlijk uitgedund, maar winkels en restaurants zijn gewoon open. Sommigen gaan uit eigen vrije wil dicht, omdat ze te weinig klandizie hebben. Dat is voor veel eigenaren een zorgwekkende gang van zaken.

De oorzaak van de geringe verspreiding moet gezocht worden in de klimatologische omstandigheden: heet en vochtig. Andere Aziatische landen waar het aantal besmettingen hoger ligt, zijn de rijkere landen als Singapore, Maleisië en Thailand, waar men meer airconditioning gebruikt. En, zoals bekend, is koude een betere verspreidingsbodem dan warmte.

De grenzen met Vietnam en Thailand zijn dicht, hetgeen veel grenswerkers raakt. De EU heeft nog niet zo heel lang geleden, het m.i. domme besluit (EDEO, 26 februari 2018, Raad Buitenlandse Zaken van de EU) genomen, een deel van de hulp op te schorten en de import (obv de EBA-ruling van 5 maart 2001) vanuit Cambodja te beperken. EBA heeft voor Cambodja vele voordelen; de EU is voor Cambodja de tweede grootste exportmarkt, met een volume in 2017 van 5 miljard euro. (Bron: www.ec.europa.eu). Qua diversificatie is Cambodja echter nog behoorlijk achter bij de rest; er zijn slechts drie grote sectoren die samen goed zijn voor het bruto nationaal product van 18,2 miljard euro (2015), t.w.: de landbouw (25,3%); de industrie (schoenen, kleding, sigaretten)(32,8%) en de dienstensector (inclusief toerisme en charitatieve instellingen) voor 41,9%. De economie is dus kwetsbaar.

Het zou echter voor de lokale bevolking een ramp zijn als er een zgn. “confinement-total” of gewoon ‘totale sluiting’ (waarom alles in het Engels?) zou komen. Velen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de verkoop van eten en artikelen op straat. Een sluiting is voor deze mensen dus noodlottig, maar ook het nu al ingezakte toerisme en de weinige klanten op straat, beginnen hun tol reeds te eisen. En zoals gewoonlijk… de rijken zullen deze pandemie ook wel weer overleven, maar het treft de armsten het hardst en of zij dat overleven? Dit laat ons niet koud en samen met C&MA Cambodja wordt nu gekeken naar hulpmogelijkheden voor de allerarmsten.

Doneert u dus!

(Voorbeeld: voor 2 euro heeft iemand al een goede maaltijd per dag en voor 5 euro erbij kunnen de kinderen scholing blijven ontvangen. Het gemiddelde nodig voor een dag voor een gezin met twee kinderen ligt tussen 12 en 15 euro. De stad is iets duurder dan het platteland. U ziet, met weinig bereik je al veel).

Maak uw gift over op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending (KvK # S41178941) in Driebergen, o.v.v. ‘Gemeenteondersteuning Cambodja.’

CAMA Zending is een stichting met een officiële ANBI-status (registratie # 28.15.461). Dit betekent dat uw giften – en zeker de langjarige – fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Samen met de organisatie en de inheemse bevolking weten we wegen om uw gift een goede bestemming te geven in deze crisistijd. Er wordt nu een lijst samengesteld met mogelijke hulpdoelen en -methoden. We houden u op de hoogte. Lees dus regelmatig deze blog.

Hartelijk bedankt!

Jacques

(…en geniet van de foto’s van dit mooie land. Zie onder.)