Viraal of banaal? (over het virus uit China)

  • -

Viraal of banaal? (over het virus uit China)

Category : Artikelen

Mede met dank aan de Chinese eetgewoonten en de roemruchte mondialisering, zit de hele wereld op slot. En – juridisch gezien – kan de claim voor de schade nergens worden ingediend. Hoewel ik een afkeer heb van de man zijn gedrag, denk ik dat – op dit moment – Trump het machtsspel beter speelt dan het hopeloos verdeelde, vleugellamme Europa. Of, zoals mijn vader zei: “Amerika en China zijn de machtsblokken en Europa wordt een museum!”

Maar de problemen beginnen wel bij de macht- en/of geldhebbers. Vooral Amerikaanse, maar ook Duitse (Volkswagen was in 1980 de eerste die samen met de Bank of China, voet aan land zette in China) en andere Westerse bedrijven dachten na de opening van China in de tachtiger jaren door Deng Xiaoping, een goedkope productiefactor te hebben gevonden. Slim als de Chinezen zijn, was dit ook de opzet. Met een arbeidsarsenaal op de rand van armoede van ongeveer 1 miljard mensen, ben je een aantrekkelijke partij om zaken mee te doen en je zakenpartners hun dure speeltjes door te laten produceren. Over mensenrechten en ecologie maken we ons nu even geen zorgen; daar hebben de Chinezen niet veel scrupules over (Onder Mao Tse Tong zijn meer mensen omgekomen dan in de gehele Tweede Wereld Oorlog). Het Westen heeft dus in haar niet aflatende drang naar het maximaliseren van aandeelhouderswaarde, China ‘rijk’ gemaakt. Of in ieder geval de bewindhebbers van het Politbureau, als je bedenkt dat nog ruim 800 miljoen Chinezen langs de armoede afgrond balanceren.

En nu zitten we met de brokken.

De wereld is een klein dorp geworden, en alles is met alles verbonden geraakt. Niet makkelijk meer te ontvlechten. En wat dr. Jane GOODALL (World Economic Forum 2020) en Greta THUNBERG (COP24 Klimaattop 2018) niet lukte, lukt een simpel virus wel. Als het niet goedschiks kan, dan moet het maar kwaadschiks. ‘Minder’ is een woord dat de mensheid kennelijk niet kent, ‘meer en meer’ en ‘als ik het maar goed heb’, zijn de adagia.

En vervolgens laten we ons compleet gek maken. Alles en iedereen in rep en roer, ‘bezuinigingen van 2011-2017 in één klap ongedaan gemaakt’ (aldus Min. W. HOEKSTRA, FD, 22/03/2020) terwijl er op een wereldbevolking van 7,7 miljard (Bron: VN, april 2019)  ‘maar’ 201.866 besmettingen zijn, 13.049 mensen overleden en 92.382 ! (Bron: De Morgen, België) genezen zijn verklaard.

Ter vergelijk: het aantal verkeersdoden in de EU in 2014 daalde met 0,6% licht naar 25.845 (Bron: SWOV). Dat is een meting van één jaar! Maar alle grenzen en wegen bleven open… Om over de sluipmoordenaar ‘klimaatverandering’ maar te zwijgen. Weten wij hoeveel van alle kankergevallen de oorzaak is te herleiden naar fijnstof, NOX, CO2 uitstoot etc.? Kenmerkend is het stuk van de (overigens atheïstische, NRC 06/03/2020) dr.  Emma BRUNS over de prioriteiten die het menselijk brein stelt. Zie hier de zeer lezenswaardige link: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/06/het-virus-trekt-aan-de-noodrem-a3992952

Let wel: elke dode is er één teveel, maar hier gaat het dan ook alleen maar even over de verhoudingsgetallen.

Dankzij de door ons gekozen leiders, zijn we in een situatie van oncontroleerbare aard terechtgekomen. In plaats van het boetekleed aan te trekken (de VVD was altijd voor 130 km/ uur met dito uitstoot tot gevolg, en dat alleen maar om de Staatskas te spekken, want iedere kilometer harder betekent meer tanken en dus meer accijns) krijgen we ‘preken’ over ons heen van ‘solidariteit’ en ‘groepsimmuniteit’ uit de mond van één van de grootste draaiers van dit decennium. Alsof we dat moeten geloven.

Heel anders is het geluid van de Psalmist: (Psalm 146:3 WV)
“Halleluja. Loof de HERE, mijn ziel. Ik zal de HERE loven, mijn leven lang, mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.”

We hebben een God die gezeten is op de troon (Jesaja 6, 3 WV). Hoezo zitten? Moet er niet actie komen? De vlam in de pan? Handen uit de mouwen? Nee, Hij overziet de situatie geheel, weet wat er te koop is in de wereld (alle zonden om Hem geladen) en kent de corruptheid van de mensheid, de hang naar zekerheid en het vastzitten aan onze centen (hoeveel mensen supporten de kerk, de zending, hulporganisaties en dergelijke?). Als we maar met vakantie kunnen, mooie evenementen en musea kunnen bezoeken, onze hobbies kunnen uitvoeren en in onze mooie huizen wonen en het goed hebben. Dat telt toch?

Maar dat er ‘hele volksstammen’ – zoals mijn moeder zou zeggen – naar de bliksem gaan, kan ons niet schelen. Terwijl het belangrijkste toch is dat de mens zijn Schepper weer ontmoet (Ps. 84, 11 WV). Want, alleen dan en daar worden we geconfronteerd met onze zelfingenomenheid, trots, hooghartigheid, eigenwijsheid en eigengereidheid en onze zgn. zelfgerechtigheid, kortom alles wat ons corrumpeert. “Lord have mercy!”

Maar ik en mijn huis zullen de HEERE dienen; Hij is onze vaste rots! (Joz. 24 WV). Dat had Jozua goed bekeken, want van deze wereld valt weinig te verwachten…

Vriendelijke groet uit Phnom Penh

Jacques