iCloud ®

  • -

iCloud ®

Category : Artikelen

Nu dat we gewend raken aan de hedendaagse technologie, waarbij een partij ‘in de wolken’ (Cloud heet dat in IT-termen) toegang heeft tot je gegevens, deze beheert, wijzigt en actualiseert, en hierbij dus sprake is van een partij van buitenaf die we min of meer vertrouwen om deze dingen uit te voeren, ligt de parallel met een onzichtbare Partij buiten onszelf voor de hand (Hand. 1, 9 WV).

God bewoont een ontoegankelijk licht, aldus 1 Tim. 6, 16 WV, maar is door Jezus Christus toegankelijk. Zoals de ‘Cloud’ een ware bron is van allerlei kennis en data, zo is Hij een Bron van onuitputtelijke kracht en mogelijkheden. Ook al was het fenomeen cloud toen nog niet bekend, toch moet de Psalmendichter dit ongeveer bedoeld hebben als hij zegt in Psalm 18, 30 WV: “met mijn God spring ik over elke schans!”

God is echter een ‘gentleman’ en zal nooit buiten onze wil om, in ons dingen bewerken, bestanden opslaan, updaten of verwijderen etc. Hij zal net als de vele apps op onze smartphones toestemming vragen. Door ‘OK’ (Sta toe, zie foto) te geven, hebben wij toegang tot een enorme database van mogelijkheden, maar God heeft ook toegang om onze innerlijke bestanden naar Zijn beeld te installeren en te updaten. En daar wordt je niet slechter van. Wat wij niet kunnen, kan Hij. Want, Hij is de maker van alles. Kinderen scheppen op het speelplein wel eens op: “mijn pappa kan alles!” Dat geldt voor onze hemelse Vader zeker. Hij kan alles (Jer. 32, 17; Jes. 40, 31; Ps. 59, 17; Ef. 3, 20-21 WV e.a.).

Hij doet echter niet altijd alles en is tevens begrensd door onze ‘vrij-willigheid.’ Heffen wij mensen die grens op, dan is er een onuitputtelijke bron beschikbaar van kracht, wijsheid en liefde. Wat wij uit eigen kracht niet kunnen, kan Hij. Mét onze toestemming. En nu komt het mooie… maken we eenmaal mee wat Hij kan en doet in en door ons heen, dan gaat het naar meer smaken!

Aanvankelijk zijn we er niet zo happig op om een externe partij zomaar toestemming te geven tot ons leven. En toch doen we het elke dag. Met partijen die een stuk minder betrouwbaar zijn dan Hij. Zijn datacenter kan echter niet gehacked worden en is volstrekt integer. Onze gegevens zijn bij Hem veilig.

Zouden we niet eens wat vaker toestemming moeten geven, zodat Hij door Zijn Geest  (een soort spirituele app zeg maar) onze levensbestanden kan sturen, vervolmaken, updaten en opschonen?

Jacques

® iCloud is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc.