Rood staan…

  • -

Rood staan…

Category : Artikelen

Momenteel ben ik een boekje uit de C&MA Cambodja bibliotheek aan het lezen van Dr. Michael Vickery, met de titel ‘Kampuchea’ in de serie Marxistische regimes. Het lijkt wat achterhaald om dit (nu nog) te lezen, maar het is een misvatting te veronderstellen dat het Westers kapitalisme de wereld van nu veroverd zou hebben. Toegegeven, nooit eerder in de geschiedenis heeft de welvaart een dergelijk wereldbreed niveau bereikt, met een enorme toestroom van de zgn. ‘nieuwe rijken.’ Alleen al in Nederland is het aantal miljonairs fors toegenomen (bron: CBS, 2018). Hoe het kan, is niet altijd duidelijk, temeer wanneer je je bedenkt dat de wereldwijde schuldenlast is toegenomen tot 138 biljoen euro (november 2016, Bron: AD). Gedeeld door het aantal inwoners is dat omgerekend ongeveer twee jaar en drie maanden aan inkomen van iedere wereldburger (AD). De welvaart lijkt gestoeld te zijn op krediet (rood staan). Lucht dus. Het antwoord van centrale bankiers daarop is: “Geen probleem, dan drukken we nog wat geld bij!”┬á(‘quantitative easing,’ mooi gezegd). Nog meer lucht dus. En niet eens gebakken… ­čÖé

Maar het fenomeen ‘democratie’ lijkt z’n beste tijd te hebben gehad. Begin deze eeuw zien we meer autoritaire trekjes bij landsbestuurders, dan eind vorige eeuw. In Nederland de discussie over het afschaffen vd Eerste Kamer (VVD balletje), narcist Johnson (PM vd UK) die het Parlement straffeloos dacht te kunnen schorsen, een volstrekt wetteloze Trump voor wie alleen eigen verzonnen regels gelden, en daarin niet onder doet voor zijn Oosterse evenknie├źn, en zich nog gesteund weet ook door zgn. conservatief-christelijke elementen en ga zo maar door.

Update 9 october 2019: (Washington Times) Bij monde van de tele-evangelist Pat Robertson en voormalig Arkansas gouverneur Mike Huckabee, heeft de conservatief-christelijke vleugel, tot dusver loyaal aan Trump, zich gekeerd tegen de aankondiging dat de VS zich uit Noord-Syri├ź terugtrekken. Op Twitter wordt gesproken van een ‘GROTE fout!’ De vrees lijkt gegrond dat Turkije de lokale bevolking bestaande uit Yezidi’s, christenen (nog. 10% vd bevolking in Syri├ź) en Koerden, zal vervangen door Soennitische moslims. Door het wegvallen van de amerikaanse grondtroepen, komen deze minderheidsgroepen nog meer in de verdrukking. Bovendien is de kans aanwezig dat duizenden gedetineerde IS strijders vrijkomen.

Hoe hebben de zgn. ‘evangelicals’ deze ordinaire vastgoedmagnaat – die met bedrog, manipulatie en imponeren rijk is geworden, zoals we uit dit wereldje kennen – ooit kunnen steunen? Ze zouden beter moeten weten…(Psalm 146, 3 WV).

Azi├ź heeft – haar werkwijze eigen – het zelfverrijkende deel van het kapitalisme omarmd, zonder het democratische deel dat in de twintigste eeuw meestal hand in hand ging – in ieder geval in het Westen, mede te adopteren en gebruikt de macht van het grote geld voor eigen doeleinden.

Het marxisme/ leninisme mag dan aan belang hebben ingeboet, het totalitaire/ autoritaire karakter van het systeem is nog steeds springlevend. Grote IT- bedrijven als Facebook en Google streven naar wereldmarkt dominantie en volgen eigenlijk hetzelfde totalitaire model, maar iets beter vermarkt – hoewel de eerste liefde voor sociale media onder klanten wat begint te verdwijnen, na het zoveelste privacy schandaal. Feitelijk is echter het kwaad al geschied: ze zitten al t├ę stevig in het zadel.

En zo is iedereen op zijn beurt bezig macht en rijkdom te vergaren. Het aloude liedje. Cambodja is een land waar dit goed zichtbaar is over de eeuwen heen. Er waait een geest van misleiding over dit land, die miljoenen slachtoffers maakt. Eerst het veelgeprezen Khmer rijk (onder o.a. Jayavaraman II, 9e-15e eeuw) en het hindoeïsme/ Boeddhisme onder de invloed van de Indiaïsering, dan de kolonialisatie en het Frans protectoraat (1863-1953), amerikaans imperialisme (50s en 60s), marxisme (Khmer Rouge) en nu een autoritair-kapitalistisch regime, oogluikend toegestaan door het Westen en wat volgt hierna? Elke keer denkt de bevolking dat dit het toch wel is. Hoe bedrogen komt zij telkens weer uit!

Door de vele feiten heen, wordt de port├ęe van het boek langzaam duidelijk: het Cambodjaanse volk (ook nu nog vooral agrarisch) is gemakkelijk te misleiden. De ene filosofie volgt de andere op en het wordt als strohalm aangegrepen om de innerlijke leegte mee op te vullen. Een bekend Frans filosoof zei ooit: “Geef het volk een idee om na te volgen en je kunt alles met ze aanvangen.”

Groot en sterk is dan ook de vreugde onder de bevolking wanneer zij tot het inzicht komt dat er een Heerser is, een maker van aarde en hemel die zich niet laat voorstaan op positie, macht, weelde en rijkdom (Fil. 2, 5-8 WV) maar Zijn leven geeft om de mensen te verzoenen met hun Schepper. Niet echt een idee dat in een menselijk brein op zou komen (1 Cor. 1, 23 WV). Eenmaal tot dit inzicht gekomen, ontwikkelt de Cambodjaan zich tot een taai, krachtig en sterk individu, zeer bewust van zijn eigen identiteit in Christus. Uitzichtloosheid en tragiek maken plaats voor een onmetelijke vreugde die men zich niet meer laat afnemen. Bekend met armoede, vervolging en uitputting, zijn dit voor de doorsnee gelovige Cambodjaan geen redenen meer deze hoop, die echt is, af te zweren. De Cambodjaanse gelovige zou wel eens de sterkste, taaiste getuige van Christus in dit deel van de wereld kunnen worden, mits goed opgeleid en gevormd in de Waarheid van het Woord (Joh. 8 WV). W├ęg met alle valse filosofie├źn en hoogdravende menselijke theorie├źn, zoals St. Paulus ook al aangeeft in 2 Cor. 10 WV: het is nu tijd voor de Waarheid. En die Waarheid is geen dogma (idee), maar een levende Persoon, Jezus van Nazareth, die op aarde heeft uitgeleefd hoe de Vader het allemaal bedoeld had en toen het misging tussen mens en God – en daardoor een schuld ontstond (die wij niet konden aflossen) – die schuld heeft kwijtgescholden door de volmaakte losprijs te betalen.

Stel je voor, even in economische termen: “Zeg Wereld, die 138 biljoen euro schuld hoef je niet meer terug te betalen, dat heb Ik voor je gedaan!”

Wij maken er een zooitje van en God lost het voor ons op. Alleen de rente- woekeraars, deurwaarders en belasting inners zullen hier niet blij mee zijn… maar ja, dan hadden ze maar een vak moeten leren, niet? ­čÖé

Jacques