Alle giftgevers bedankt!

  • -

Alle giftgevers bedankt!

Category : Updates

In de gevallen waar dit mogelijk is – sinds kort geven banken geen persoonlijke gegevens meer vrij van giftgevers – bedanken wij het liefst alle giftgevers persoonlijk. Dit bericht is voor al degenen bij wie dit niet mogelijk is.

Daarom: allen die financieel bijdragen aan onze missie in Cambodja, heel hartelijk bedankt! Wij stellen jullie hulp, ondersteuning, gebed en morele support zeer op prijs.

Een deel van het budget gaat op aan steun aan een Cambodjaanse, alleenstaande vrouw met drie kinderen, die bij ons in de huishouding werkt (Khmer: neak chouyy), een deel aan giften aan de plaatselijke kerk, de veldactiviteiten en er is een deel bestemd voor de allerarmsten in de straat.

Was u maar hier“, denken we wel eens… het is zo mooi en bemoedigend om te zien wat je met ‘alle-beetjes-helpen’, kunt doen. Die blije en vooral verraste gezichten vergeet je nooit meer. Ondanks de grote verschillen tussen arm en rijk en de verbluffende economische groei, blijft Cambodja een van de armste landen in ZO Azië.

Dus, bedankt lieve mensen! Uw hemels tegoed groeit… de beste investering ooit! (Fil. 4, 17 WV).

Jacques