De opdracht

Waarom doen we dit?

Graag stellen we onze opleiding en ervaring ter beschikking van de Khmer. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. Deze overtuiging is in de kern constructief, betrokken, optimistisch en erop gericht de wereld te ordenen volgens de Tien levensprincipes en er zo een betere plek van te maken, waar iedereen genoeg heeft.

Wat doen we?

Maudy helpt helpen. Concreet betekent dit, dat zij eigen Cambodjaanse hulpverleners ondersteunt en coacht in hun dagelijkse werk als psycho-sociale hulpverleners. Jacques kan van waarde zijn voor bedrijfseigenaren en leidinggevenden enerzijds en HBO en universitair studenten anderzijds.

Hoe?

Mensen vertrouwen zich niet zomaar aan je toe, zeker niet als je een buitenlander bent. Daar is relatie voor nodig, een relatie die gedragen wordt door oprechte belangstelling en liefde. Liefde met een luisterend oor. Een oor voor de verhalen van anderen. Daarom is ‘storytelling’ de kern in onze aanpak.

Nieuws & actualiteit

“Wilt u religie of relatie?”

…vroeg de ober geduldig, terwijl ik de menukaart vasthield. “Vandaag hebben we twee ons meer religie in de aanbieding, voor dezelfde prijs,” voegde hij er aan toe. “Voor mij geen religie, meneer, doet u mij maar een flinke portie relatie!” zei ik en gaf de menukaart aan de ober terug. In een zeer aanbevelenswaardig boek

Read More

SCARF ®

In één van de essays van een Master student over organisatieverandering & consulting, het vak waarin ik ben opgeleid, kwam ik de mij bekende adviesmethodiek genaamd SCARF ® (Twynstra Gudde, 2020) tegen. SCARF ® brengt in beeld hoe je om moet gaan met sociale triggers: is iemand actief of passief in gedrag? SCARF ® bestaat uit

Read More

Vanuit een andere hoek

Kortgeleden wensten we onze dierbare vrienden in Chili (Latijns-Amerika) een fijne zomervakantie. Waarop zij vrolijk antwoordden: “Ja, we hebben zin in de winter en gaan misschien zelfs skiën als de maatregelen dat toelaten!” Ik was natuurlijk even vergeten dat Chili op het zuidelijk halfrond ligt en dus (vanuit onze optiek) omgekeerde seizoenen heeft. Een ander

Read More

Eenheid en mededogen

Een baptistenvoorganger kreeg eens de opdracht van God om samen te werken met de plaatselijke Katholieke pastoor. “Maar HEER!, wierp de baptistenvoorganger tegen, ik ben het met hun theologie helemaal niet eens en dan moet ik met hen samenwerken?” Waarop de HEER antwoordde: “Ik ben het met jou ook heel vaak niet eens, maar Ik

Read More

‘Soms zit het mee, soms zit het tegen…’

“Soms zit het mee, en soms zit het tegen,” was vroeger de reclame slogan van NOG/ De Jong Verzekeringen (later gefuseerd) en ik vind ‘m nog altijd toepasselijk. Vanaf het begin werd het ‘Cambodja-project’ geplaagd door tegenslagen. Kleine en grotere. Tegenslagen met veel en weinig impact. Niet alles is altijd even belangrijk of heeft evenveel

Read More

Pauze

Tot begin augustus 2020 zijn we even van de radar en tevens offline, om even een goed moment van rust en bezinning te nemen. Met een mooi uitzicht op de Mekong en voorzien van zwembad, hebben we een heerlijk stil plekje kunnen vinden in de overigens zo rumoerige stad van Phnom Penh. Zo kunnen we

Read More

Timing & fasering

“Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd.” In het ‘hier-en-nu’ tijdperk, draait alles om doel en resultaat. Dat moet ook, want dit leven is tijdelijk en eenmalig – zo is de post-moderne opvatting. Langere termijn perspectieven worden niet langer gekoesterd, laat staan dat het zicht op een nieuwe hemel en aarde (hard

Read More

Geloofsvertrouwen

Over muren gesproken… Eind september 2020 betrekken de huurders van ons huis een nieuwe (koop-) woning in de buurt van Utrecht. Daarmee komt een einde aan de verhuur van ons huis (de huuropbrengst is ongeveer 75% van ons maandbudget). We hebben de verhuurmakelaar gevraagd naar nieuwe huurders om te kijken, maar dit zal in deze

Read More

Hebron Medical Centre, Phnom Penh

In 2010 door Zuid-Koreanen gesticht, fungeert het christelijke Hebron als een welkome aanvulling op het palet van ziekenhuizen en klinieken hier in Cambodja. Momenteel werken er 53 mensen in de medische staf en de toestroom van patiënten – meest Khmer – is gestaag groeiende. Dat is bijzonder, aangezien de gemiddelde Cambodjaan (Boeddhistisch/ Animistisch) liever naar

Read More

Reisverslagje

In week 28 reisden wij met de veldleiders en een ander echtpaar met vier kinderen (zie hoofdfoto) door vier verschillende provincies. In totaal legden we 1.400 kilometer af, in zo’n vijf dagen. In tijd is deze afstand veel langer, want de wegen zijn enkelbaans en niet altijd even goed. Na een korte ontbijtstop, schoten we

Read More

Aan de slag

Zo langzamerhand komt er – gelukkig – een einde aan de, wat wij noemen ‘spons-periode!’ Min of meer opgesloten op een vierkante kilometer, zonder contacten met collega’s, werkoverleg, teammeetings (kennen ze hier niet) en amper in staat contact te leggen met de plaatselijke bevolking door de taal- en cultuurverschillen (dit verbetert langzaam) en alleen maar

Read More

Een week in het leven van…

Hoe ziet nu een doorsnee weekje in Cambodja er voor ons uit? Hier een overzichtje. Elke dag gaat om 05:00 ’s ochtends de wekker. Dan even rekken, strekken, douchen, aankleden, ontbijten en naar buiten. De straten zijn leeg, koel en nog schemerig; heerlijk rustig voor een stevige wandeling zonder storend voorbij razend verkeer en een

Read More

Vensters

In de Gouden Eeuw, die Nederland meemaakte (17e eeuw), ontwikkelde zich een bijzondere schilderkunst die later als typisch ‘Hollands’ werd aangemerkt. Eén van de ontwikkelingen in de schilderkunst van toen waren de zogenaamde ‘gevensterde doorkijkjes’ in het leven van alledag van de toen gevormde nieuwe bovenlaag, de beter gesitueerde middenklasse. Exponenten van deze venster technieken

Read More

Kennen en kennen is twee

Psalm 84, 11 WV: “Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders.” Nu wij hier langer verblijven, worden de verschillen met onze westerse leefstijl steeds prominenter. Het is niet altijd leuk, dingen vallen anders (of tegen, zo je wilt), je mist geliefde kinderen, familie, vrienden en de cultuur is anders. In Phnom Penh

Read More

Deuren (2)

Deuren (vervolg…) Eén van de deuren waar wij doorgaan, zonder dat dit nu zo merkbaar is geweest – misschien een schuifdeur? – is de verhuizing naar het platteland (provincie Kampong Cham), begin september 2020. Maudy en ik zullen als een soort ‘gast-stafleden’ worden toegevoegd aan de vaste staf van docenten op Elim Rural Mission Training

Read More

Deuren

In het evangelisch-missionaire wereldje, kom je – net als in elke andere sector – gemeenplaatsen tegen, die een bepaalde betekenis hebben. In de praktijk dienen ze het doel van onderling begrip, maar inhoudelijk kan je er op verschillende manieren tegen aan kijken. Zo is er een veel gebezigd gezegde: “Hier gaan deuren dicht; daar gaan

Read More

Zijn en Doen

“Het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent!” zei mijn Opa Blok altijd. Het is tekenend voor hoe hij in het leven stond. Terwijl hij toch beslist geen minderwaardig baantje had, als hij op zijn 27e al procuratiehouder was bij het vermaarde Rotterdamse bedrijf Mees & Zonen (later Mees Pearson, later

Read More

Direct > Indirect

“Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de HEER richt zijn schreden” (Spr. 16, 9 WV) Het is opmerkelijk dat ik (Jacques) in mijn loopbaan de overgang heb gemaakt van direct sturend (management) naar indirect beïnvloedend (advisering) en nu in missie hetzelfde lijkt te gebeuren. Toen ik na uitgebreide overwegingen de bevestiging van

Read More

The German *

Op ‘Jeudi Saint’ (Witte Donderdag), zag ik op Youtube de film genaamd ‘The German.’ Dit is een film uit 2012, geschreven en geregisseerd door Nick Ryan, met rollen voor Toby Kebbell en Christian Brassington. De film speelt zich af in de Tweede Oorlog. Een Duitse Messerschmidt piloot is in een luchtgevecht gewikkeld boven Engeland en

Read More

Dood punt

Definitie van ‘het dode punt’ “Een dood punt is het uiteinde van de beweging van een zuiger, of in het algemeen van een toestel dat heen en weer beweegt. Staat de machine precies in een dood punt stil, dan kan hij niet in beweging komen. Het kan dan nodig zijn de machine handmatig een zetje te

Read More

Lijden

(Olieverf, Rembrandt van Rijn, AD 1630 – Jeremia treurt over de ondergang van Jeruzalem) Er is in de geschiedenis veel geschreven over het lijden in de wereld. Boekenplanken vol. Ik heb niet de illusie hier aan toe te voegen. Eerder zoek ik naar samenpakken (samenvatten). Zelf had ik altijd het idee dat een christen dezelfde

Read More

iCloud ®

Nu dat we gewend raken aan de hedendaagse technologie, waarbij een partij ‘in de wolken’ (Cloud heet dat in IT-termen) toegang heeft tot je gegevens, deze beheert, wijzigt en actualiseert, en hierbij dus sprake is van een partij van buitenaf die we min of meer vertrouwen om deze dingen uit te voeren, ligt de parallel

Read More

Rood staan…

Momenteel ben ik een boekje uit de C&MA Cambodja bibliotheek aan het lezen van Dr. Michael Vickery, met de titel ‘Kampuchea’ in de serie Marxistische regimes. Het lijkt wat achterhaald om dit (nu nog) te lezen, maar het is een misvatting te veronderstellen dat het Westers kapitalisme de wereld van nu veroverd zou hebben. Toegegeven,

Read More

Over boeddhisme (ontpersoonlijking)

  Tijdens een individuele retraite onlangs in de katholieke gemeenschap ‘De Hooge Berkt’ in Bergeijk, Brabant vond ik in de bibliotheek een bijzonder boekje van de hand van Schalom Ben-Chorin, getiteld « En God bleef zwijgen. » (1985, Gooi en Sticht Uitgeverij). In deze beschouwing van de Holocaust, werd het gruwelijke element van de zgn. ‘ontpersoonlijking’ van de

Read More

Geïnspireerd door Jesaja 61