De opdracht

Waarom doen we dit?

Graag stellen we onze opleiding en ervaring ter beschikking van de Khmer. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. Deze overtuiging is in de kern constructief, betrokken, optimistisch en erop gericht de wereld te ordenen volgens de Tien levensprincipes en er zo een betere plek van te maken, waar iedereen genoeg heeft.

Wat doen we?

Maudy helpt helpen. Concreet betekent dit, dat zij eigen Cambodjaanse hulpverleners ondersteunt en coacht in hun dagelijkse werk als psycho-sociale hulpverleners. Jacques kan van waarde zijn voor bedrijfseigenaren en leidinggevenden enerzijds en HBO en universitair studenten anderzijds.

Hoe?

Mensen vertrouwen zich niet zomaar aan je toe, zeker niet als je een buitenlander bent. Daar is relatie voor nodig, een relatie die gedragen wordt door oprechte belangstelling en liefde. Liefde met een luisterend oor. Een oor voor de verhalen van anderen. Daarom is ‘storytelling’ de kern in onze aanpak.

Nieuws & actualiteit

‘Even bijpraten?’

Hier in Cambodja is alles nog relatief rustig. Op een bevolking van ruim 17 miljoen, zijn er 93 besmette mensen, maar geen doden. Er is geen toestroom naar de ziekenhuizen. Scholen, universiteiten, tempels en kerken zijn wel dicht. Het leven op straat is behoorlijk uitgedund, maar winkels en restaurants zijn gewoon open. Sommigen gaan uit

Read More

Viraal of banaal? (over het virus uit China)

Mede met dank aan de Chinese eetgewoonten en de roemruchte mondialisering, zit de hele wereld op slot. En – juridisch gezien – kan de claim voor de schade nergens worden ingediend. Hoewel ik een afkeer heb van de man zijn gedrag, denk ik dat – op dit moment – Trump het machtsspel beter speelt dan het

Read More

Dood punt

Definitie van ‘het dode punt’ “Een dood punt is het uiteinde van de beweging van een zuiger, of in het algemeen van een toestel dat heen en weer beweegt. Staat de machine precies in een dood punt stil, dan kan hij niet in beweging komen. Het kan dan nodig zijn de machine handmatig een zetje te

Read More

Een warm bad!

« Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons » Toen St. Paulus schipbreuk had geleden, en met de gehele bemanning gestrand was op Malta, werden zij door de lokale bevolking allervriendelijkst ontvangen en gastvrij onthaald. (Hand. 28 WV) Elke vergelijking gaat mank, maar de ‘buitengewone vriendelijkheid’ (une bienveillance peu commune, zegt de Franse vertaling – weinig

Read More

De hulp

Cambodja is nogal een stoffig land. Dat geldt voor de stad en het platteland alleen de oorzaken zijn verschillend. In de stad is het vooral het fijnstof (bandenslijpsel, roet, uitlaatgassen, bouwstof, industrieresidu etc.); op het platteland is het vooral rood zand en steenstof dat voor stoffige straten en huizen zorgt. Zonder hulp, blijf je bezig.

Read More

Lijden

(Olieverf, Rembrandt van Rijn, AD 1630 – Jeremia treurt over de ondergang van Jeruzalem) Er is in de geschiedenis veel geschreven over het lijden in de wereld. Boekenplanken vol. Ik heb niet de illusie hier aan toe te voegen. Eerder zoek ik naar samenpakken (samenvatten). Zelf had ik altijd het idee dat een christen dezelfde

Read More

iCloud ®

Nu dat we gewend raken aan de hedendaagse technologie, waarbij een partij ‘in de wolken’ (Cloud heet dat in IT-termen) toegang heeft tot je gegevens, deze beheert, wijzigt en actualiseert, en hierbij dus sprake is van een partij van buitenaf die we min of meer vertrouwen om deze dingen uit te voeren, ligt de parallel

Read More

Waar zouden we zijn zonder..

..TFT! Mijn op één na oudste broer vroeg laatst wat een ‘TFT’ is. Goede vraag natuurlijk want, zoals in elk wereldje, doet vakjargon snel zijn intrede en dat is leuk maar vaak alleen vanzelfsprekend voor insiders. TFT staat voor Thuis Front Team en is, zoals het woord zegt, een groepje mensen dat in Nederland een

Read More

Rood staan…

Momenteel ben ik een boekje uit de C&MA Cambodja bibliotheek aan het lezen van Dr. Michael Vickery, met de titel ‘Kampuchea’ in de serie Marxistische regimes. Het lijkt wat achterhaald om dit (nu nog) te lezen, maar het is een misvatting te veronderstellen dat het Westers kapitalisme de wereld van nu veroverd zou hebben. Toegegeven,

Read More

De kinderen in Cambodja

De maand augustus hebben de kinderen hun vakantie gecombineerd met een bezoekje aan ons in Phnom Penh. Drie weken lang hebben zij ‘ge-backpacked’ in Cambodja, van Krachiè, via Siem Reab en Battambang naar Ko Rong Island, waarna wij elkaar de laatste week van hun vakantie in Kampot toffen. Kampot is bekend van de peperplantages, waar

Read More

Alle giftgevers bedankt!

In de gevallen waar dit mogelijk is – sinds kort geven banken geen persoonlijke gegevens meer vrij van giftgevers – bedanken wij het liefst alle giftgevers persoonlijk. Dit bericht is voor al degenen bij wie dit niet mogelijk is. Daarom: allen die financieel bijdragen aan onze missie in Cambodja, heel hartelijk bedankt! Wij stellen jullie

Read More

Anlong Veng

Na de eerste drie maanden taalstudie is het de bedoeling enkele ‘veldactiviteiten’ (Engels: ‘ministries’) te bezoeken om een beeld te krijgen van wat er in het land gebeurt. De afgelopen week zijn we naar Anlong Veng district in de Oddar Meanchey provincie geweest. Dit ligt in het uiterste Noord-Westen van Cambodja, tegen de grens met

Read More

Kijk op het fenomeen ‘buitenlandse hulp’ (2)

Om effectief te kunnen zijn in het verlenen van buitenlandse hulp, is het van belang de ‘adoptie-graad’ van de hulp vast te stellen. Tel daarbij op dat vastgesteld moet worden hoe te helpen en er kan iets worden gezegd worden over het soort hulp, de mate en duur van de hulp. ‘In het verleden ligt

Read More

Kijk op het fenomeen ‘buitenlandse hulp’ (1)

De eerste periode in een vreemd land, biedt de unieke mogelijkheid tamelijk onbevangen de dingen te bekijken. Na verloop van tijd namelijk, wordt ‘je net zo blauw als de vloerbedekking waar je dagelijks overheen loopt,’ zoals we vroeger bij IBM altijd zeiden. Kaderblindheid treedt dan op heet dat in vaktermen. Het is wel heel belangrijk

Read More

De jonge kerk van Christus

De jonge kerk van Christus Wanneer je met een westerse (Europese en Angelsaksische) blik naar de ontwikkelingen in de wereldkerk kijkt, kan het je ontgaan dat het effect van enkele eeuwen zending in de onbereikte (lees: niet-westerse) gebieden van de aarde – en dan vooral evangelisatie en gemeentestichting – is dat er nu een relatief

Read More

Een eerste maand in Cambodja

Op maandag 22 april 2019 arriveerden wij in Cambodja en werden daar opgepikt van het vliegveld van Phnom Penh door de directeuren van C&MA Cambodia, David & Chris. Onderdeel van het inburgeringsprogramma is een verblijf van een maand bij een Cambodjaanse familie. Normaliter betekent dit dat er weinig te begrijpen valt wegens het taalverschil, maar

Read More

Over boeddhisme (ontpersoonlijking)

  Tijdens een individuele retraite onlangs in de katholieke gemeenschap ‘De Hooge Berkt’ in Bergeijk, Brabant vond ik in de bibliotheek een bijzonder boekje van de hand van Schalom Ben-Chorin, getiteld « En God bleef zwijgen. » (1985, Gooi en Sticht Uitgeverij). In deze beschouwing van de Holocaust, werd het gruwelijke element van de zgn. ‘ontpersoonlijking’ van de

Read More

Geïnspireerd door Jesaja 61