De opdracht

Waarom doen we dit?

Graag stellen we onze opleiding en ervaring ter beschikking van de Khmer. We doen dit vanuit onze christelijke levensovertuiging. Deze overtuiging is in de kern constructief, betrokken, optimistisch en erop gericht de wereld te ordenen volgens de Tien levensprincipes en er zo een betere plek van te maken, waar iedereen genoeg heeft.

Wat doen we?

Maudy helpt helpen. Concreet betekent dit, dat zij eigen Cambodjaanse hulpverleners ondersteunt en coacht in hun dagelijkse werk als psycho-sociale hulpverleners. Jacques kan van waarde zijn voor bedrijfseigenaren en leidinggevenden enerzijds en HBO en universitair studenten anderzijds.

Hoe?

Mensen vertrouwen zich niet zomaar aan je toe, zeker niet als je een buitenlander bent. Daar is relatie voor nodig, een relatie die gedragen wordt door oprechte belangstelling en liefde. Liefde met een luisterend oor. Een oor voor de verhalen van anderen. Daarom is ‘storytelling’ de kern in onze aanpak.

Nieuws & actualiteit

Kijk op het fenomeen ‘buitenlandse hulp’ (2)

Om effectief te kunnen zijn in het verlenen van buitenlandse hulp, is het van belang de ‘adoptie-graad’ van de hulp vast te stellen. Tel daarbij op dat vastgesteld moet worden hoe te helpen en er kan iets worden gezegd worden over het soort hulp, de mate en duur van de hulp. ‘In het verleden ligt

Read More

Kijk op het fenomeen ‘buitenlandse hulp’ (1)

De eerste periode in een vreemd land, biedt de unieke mogelijkheid tamelijk onbevangen de dingen te bekijken. Na verloop van tijd namelijk, wordt ‘je net zo blauw als de vloerbedekking waar je dagelijks overheen loopt,’ zoals we vroeger bij IBM altijd zeiden. Kaderblindheid treedt dan op heet dat in vaktermen. Het is wel heel belangrijk

Read More

De jonge kerk van Christus

De jonge kerk van Christus Wanneer je met een westerse (Europese en Angelsaksische) blik naar de ontwikkelingen in de wereldkerk kijkt, kan het je ontgaan dat het effect van enkele eeuwen zending in de onbereikte (lees: niet-westerse) gebieden van de aarde – en dan vooral evangelisatie en gemeentestichting – is dat er nu een relatief

Read More

Een eerste maand in Cambodja

Op maandag 22 april 2019 arriveerden wij in Cambodja en werden daar opgepikt van het vliegveld van Phnom Penh door de directeuren van C&MA Cambodia, David & Chris. Onderdeel van het inburgeringsprogramma is een verblijf van een maand bij een Cambodjaanse familie. Normaliter betekent dit dat er weinig te begrijpen valt wegens het taalverschil, maar

Read More

Over boeddhisme (ontpersoonlijking)

  Tijdens een individuele retraite onlangs in de katholieke gemeenschap ‘De Hooge Berkt’ in Bergeijk, Brabant vond ik in de bibliotheek een bijzonder boekje van de hand van Schalom Ben-Chorin, getiteld « En God bleef zwijgen. » (1985, Gooi en Sticht Uitgeverij). In deze beschouwing van de Holocaust, werd het gruwelijke element van de zgn. ‘ontpersoonlijking’ van de

Read More

Geïnspireerd door Jesaja 61